D66 blaast kabinet op als dat ‘Parijs’ mist

Als het kabinet zich niet genoeg inzet om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te halen, stapt D66 uit het kabinet. Dat dreigement van de partijtop wordt zondag hoogstwaarschijnlijk overgenomen door de achterban van de sociaal-liberalen.

Alle regeringspartijen, ook al lijken CDA en VVD soms wat schoorvoetend, zeggen 'Parijs' te willen halen. Maar D66 zet met de harde woorden wel druk op haar coalitiepartners. Uitdrukkelijk dreigen met een kabinetscrisis is een zwaar middel en valt bij coalitiegenoten meestal niet in goede aarde.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zinspeelde in januari ook al eens op het opblazen van het kabinet wegens het klimaatbeleid. Maar dan om haast de omgekeerde reden: hij stelde dat hij de klimaatplannen niet zou slikken als die de burger te veel zouden kosten. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Dijkhoff bond, na een stevige aanvaring met zijn regeringspartners, later weer wat in.

Het partijcongres van D66 beslist zondag of het uitspreekt dat 'Parijsbestendig' klimaatbeleid ,,een uiterste voorwaarde moet zijn voor verdere deelname van D66 aan dit kabinet''. De partijtop steunt de stellingname.