CBS: hoe ouder, hoe minder vertrouwen in EU

Nederlandse jongeren (15 tot 25 jaar) hebben relatief veel vertrouwen in de Europese Unie: meer dan 70 procent. Met het oplopen van de leeftijd daalt dat percentage. Van degenen tussen 65 en 75 heeft nog maar een derde vertrouwen in de EU. Gemiddeld heeft 45 procent van de Nederlanders fiducie in de EU, meldt het CBS.

Aan het begin van dit jaar was iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden in Nederland 50 jaar of ouder. Bijna een kwart is 65 of ouder. Een kleine 8 procent mag voor het eerst stemmen voor de Europese verkiezingen.

Van de 13,5 miljoen kiesgerechtigden in Nederland heeft 3,6 procent een niet-Nederlandse nationaliteit maar is wel EU-burger. Dat zijn bijna een half miljoen mensen. Het gaat vooral om Polen (24 procent), op ruime afstand gevolgd door Duitsers (14 procent) en Britten (9 procent). Zij vallen hoofdzakelijk in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar.