Helft Nederlanders voor maximumsnelheid van 30km/u in bebouwde kom

Met een slakkengang door de bebouwde kom, de helft van de Nederlanders is vóór.

‘Is 30 het nieuwe 50?’ vroeg onderzoeksbureau I&O Research zich af. Zo’n 49 procent van de Nederlanders vindt van wel. Ruim een derde lijkt dat geen goed idee. Vooral fietsers zien graag dat automobilisten het rustiger aan doen binnen de gemeentegrenzen: ruim 70 procent is voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid. Ook zien vrouwen meer in het plan dan mannen.

Een lagere maximumsnelheid leidt niet alleen tot minder verkeersongelukken, maar beperkt ook geluidsoverlast aldus Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging. “Automobilisten moeten zich realiseren dat ze die 30 kilometer gemiddeld helemaal niet halen. Bij gelijke snelheid wordt de doorstroming beter en neemt de verkeersveiligheid toe.’’

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) laat echter al weten niet van plan te zijn om de maximumsnelhied binnen de bebouwde kom te verlagen.