1.600 asielkinderen verdwenen uit de opvang

Er zijn de afgelopen 4,5 jaar ruim 1.600 asielkinderen weggelopen of anderszins  verdwenen uit opvanglocaties. De kinderen zijn „met onbekende bestemming” vertrokken en het is niet duidelijk waar ze nu verblijven. Dit blijkt uit cijfers die NRC opvroeg bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Nidos, die de voogdij heeft over alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. Een substantieel deel van de weggelopen kinderen komt uit Marokko (325), Algerije (190), Afghanistan (167), Syrië (114) en Eritrea (114). Ze kunnen een veilig onderkomen hebben, maar ze kunnen ook in de seksindustrie werken. Niemand die het weet. Volgens hulpverleners worden sommige Marokkaanse jongeren door criminelen opgehaald uit het asielzoekerscentrum om te stelen in opdracht.

Bron(nen):   NRC