Nederland telt ruim 2000 honderdplussers

In Nederland woonden op 1 januari van dit jaar 2189 mensen van honderd jaar of ouder. Het zijn er negen meer dan een jaar eerder, maar 36 minder dan in 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De overgrote meerderheid van de honderdplussers (85 procent) is vrouw.

In Zeeland wonen relatief de meeste eeuwelingen, gevolgd door Zuid-Holland. Op het Friese waddeneiland Schiermonnikoog woonden er op 1 januari twee. Limburg en Noord-Brabant huisvesten de minste. Van de 355 gemeenten die Nederland telt, hadden er 38 geen inwoners van honderd jaar of ouder.

De afgelopen jaren schommelt het aantal honderdplussers rond de 2200, nadat het aantal in de decennia ervoor vrijwel elk jaar toenam. Op 1 januari 2017 was het aantal honderdplussers zelfs verdubbeld ten opzichte van twintig jaar eerder.

Het CBS ging er toen van uit dat Nederland in het jaar 2031 ruim 4000 honderdplussers heeft. Het verwacht nu dan ook dat het aantal honderdplussers vanaf komend jaar toeneemt. Als een van de oorzaken noemt het statistiekbureau ''een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)''.

De oudste inwoner van Nederland is Geertje Kuijntjes uit Gorinchem. Zij kan op 19 juli 114 worden.