Kinderen in jeugdzorg waren decennia onveilig

Veel kinderen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen zijn de afgelopen decennia misbruikt, mishandeld, getreiterd en verwaarloosd. Toezichthouders hebben verzuimd in te grijpen, concludeert een commissie die dat heeft onderzocht. De overheid en de jeugdzorg moeten hun falen erkennen, slachtoffers "ruimhartig" ondersteunen en de jeugdzorg van nu verbeteren, vinden hoogleraar pedagogiek Micha de Winter en zijn mede-onderzoekers.

Driekwart van de kinderen die in een pleeggezin of tehuis verbleven, heeft geweld meegemaakt, maakt de commissie uit steekproefsgewijs onderzoek op. Voor een op de tien was dat "vaak tot zeer vaak". Vanaf de jaren zeventig maakte het personeel zich daaraan minder vaak schuldig, maar geweld tussen kinderen nam juist toe. En psychisch geweld hield onverminderd aan.

Onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn kinderrechten geschonden en levens beschadigd, schrijft de commissie. Met grote gevolgen. Slachtoffers ondervinden jaren later nog psychische klachten, relatieproblemen en moeilijkheden bij het op hun beurt opvoeden van de eigen kinderen.