Korpschef hekelt discriminatie bij politie

Korpschef Erik Akerboom heeft op het interne intranet van de politie gewaarschuwd dat er binnen het korps geen ruimte is "voor ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, pesten en discriminatie".

"Op straat accepteren we het niet en binnen onze eigen gelederen ook niet", aldus Akerboom in zijn op zaterdagochtend geplaatste blog. "Ik verwacht van iedereen binnen het korps hetzelfde. Leidinggevenden voorop. Ik vraag iedereen in het korps om je ogen niet te sluiten voor gedrag dat niet door de beugel kan, dit bespreekbaar te maken met de collega’s, leidinggevenden of bij vertrouwenswerk."

Aanleiding voor zijn oproep is een recente klacht van een teamchef van de politie Midden-Leiden, die begin juni via sociale media klaagde over intimidatie, racisme en machtsmisbruik bij de eenheden in Rotterdam en Den Haag. Agenten die misstanden melden, lopen volgens haar tegen "een blauwe muur van stilte" op. Dat zou hebben geleid tot lichamelijke en mentale klachten. De kwestie heeft inmiddels geleid tot vragen in de Haagse gemeenteraad.

Volgens Akerboom gingen de reacties van de collega's vooral over de wijze waarop de kritiek naar buiten werd gebracht. "De reacties in het korps gingen vooral over de vorm. Ik wil het over het signaal en de inhoud hebben. Ik - en met mij de rest van de politieleiding - willen met urgentie aan de slag met dit soort signalen. Wij staan voor een korps waar iedere collega zich gewaardeerd, vertrouwd en onderdeel van voelt. En waar collega's die zich uitspreken, zich veilig kunnen blijven voelen. Een organisatie dus waar je jezelf niet hoeft te verloochenen en waar ruimte is voor een ander geluid."