Het ging zo goed: nu toch weer meer honger in de wereld

De wereld was goed op weg om de millenniumdoelen te halen. Ze werden bijna twintig jaar geleden in het leven geroepen om binnen afzienbare tijd honger de wereld uit te helpen. Maar het gaat de verkeerde kant op. Waren in 2009 nog twintig Afrikaanse landen afhankelijk van voedselhulp, vorig jaar waren dat er 31. Dat meldt Oxfam Novib in een nieuw rapport. Sinds 2014 is het aantal mensen voor wie genoeg eten niet vanzelfsprekend is, weer aan het toenemen. In 2017 hadden 821 miljoen mensen te weinig te eten. Daarmee raken de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die volgden op de Milleniumdoelen, uit zicht. Daarin is afgesproken dat er over tien jaar geen honger meer zou zijn in de wereld. Groot probleem zijn de voedselprijsstijgingen van 2007-2008. In een jaar tijd werd maïs toen 31 procent duurder, sojabonen 87 procent en tarwe 130 procent. Rijst werd in vier maanden tijd vier keer zo duur. Een paar jaar later stegen de prijzen van voedsel opnieuw fors. Een van de oorzaken is klimaatverandering waardoor oogsten mislukken, maar ook speculeren met voedselprijzen speelt een rol. Oxfam Novib legt de verantwoordelijkheid bij overheden: "Door decennia van slechte besluitvorming hebben grote bedrijven onze voedsel- en landbouwsystemen overgenomen. Een duurzame voedselvoorziening en een fatsoenlijk inkomen voor boeren komen op een armzalige tweede plaats, na winst voor aandeelhouders.’’