Amerika krijgt een heuse aristocratie

Samenleving
door Admin
dinsdag, 13 juli 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
In Amerika kun je rijk worden door hard te werken en zelfs weer arm worden als je je niet langer inspant, zo luidt de mythe. Zo kon het beeld ontstaan van een klasseloze maatschappij waar een grote mate van sociale mobiliteit bestaat. Maar strookt dat beeld wel met de werkelijkheid? Nee, zegt The New York Times vandaag, de rijken in de Verenigde Staten worden zozeer door de belastingen bevoordeeld dat ze er niet in zouden slagen weer arm te worden - als ze dat al zouden willen. Er is sprake van zogenaamde 'dynasty trusts.'  Rijke mensen hevelen hun bezittingen over aan het nageslacht en de belasting vist achter het net. Lange tijd was dit niet mogelijk maar inmiddels bieden de meeste staten de mogelijkheid voor deze uitweg en uiteraard wordt hiervan dankbaar gebruik gemaakt. Je kunt er om zeuren dat de zaken er zo voorstaan, je kunt er ook blij om zijn dat mensen hun zelfverdiende geld naar eigen goeddunken wegzetten, maar hoe dan ook: als dit stelsel intact blijft, krijgt Amerika een heuse aristocratie - een categorie inwoners die rijk zijn zonder er zelf iets voor te hebben gedaan. En dat is nieuw in de nieuwe wereld.