Bewoners platteland produceren meeste afval

Samenleving
door anp
maandag, 28 oktober 2019 om 00:55
bewoners platteland produceren meeste afval1572221284
Nederlandse gemeenten zamelden vorig jaar gemiddeld 494 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. In plattelandsgemeenten wordt het meeste afval opgehaald. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In de steden wordt gemiddeld per inwoner het minste huishoudelijk afval ingezameld. In 2018 was dit 419 kilo, gemiddeld 173 kilo minder dan op het platteland, waar 592 kilo afval per inwoner is ingezameld. De Waddengemeenten spannen de kroon. Dat komt omdat er relatief veel toeristen ten opzichte van het aantal inwoners afval produceren.
De Waddeneilanden zamelen gemiddeld ook het meeste papier en glas in. Dit is vooral het gevolg van toerisme in gemeenten met weinig inwoners. Dat effect geldt ook voor de Zeeuwse kustgemeenten.
In niet-stedelijke gemeenten, waar meer huizen een tuin hebben, werd in 2018 gemiddeld 138 kilo groente-, fruit- en tuinafval per inwoner ingezameld. In steden was dit gemiddeld slechts 29 kilo per inwoner. Voor glasafval zijn de verschillen minder groot: in 2018 zamelden dorpen en kleine steden gemiddeld 23 kilo glasafval per inwoner in, tegen dichtbevolkte steden 16 kilo.