Boeddhistische monnik is de gelukkigste man ter wereld

Samenleving
door Peggy van der Pasdinsdag, 30 oktober 2012 om 00:08
welingelichtekringen header 1
De Tibetaanse monnik en geneticus Matthieu Ricard is de gelukkigste man ter wereld, zo wijst onderzoek uit. Het brein van de 66-jarige produceert een gehalte gammagolven (die verbonden zijn met bewustzijn, aandacht, leervermogen en geheugen) die nooit eerder zijn gemeten in de neurowetenschappen. Ricard, een vertrouweling van de Dalai Lama, zet uiteen hoe meditatie het brein kan veranderen en geluk aanmaken, net zoals je met gewichtheffen spieren kweekt. De franse geleerde die alles achterliet om Tibetaanse monnik in de Himalaya te worden, stelt dat iedereen gelukkig kan worden, als ze hun brein trainen. Vier jaar geleden scande neurowetenschapper Richard Davidson zijn hersenpan als onderdeel van zijn onderzoek bij honderden beoefenaars van meditatie. De scans toonden aan dat Ricard's brein tijdens het mediteren een ongekend niveau gammagolven produceert, en buitensporige activiteit in het prefrontale cortex van de linkerhersenhelft waardoor hij een abnormaal groot vermogen tot geluk heeft en een verminderde neiging tot negativiteit ‘We zijn al 12 jaar op zoek naar het effect op van het trainen van de hersenen door mediteren op aandacht, compassie en emotionele balans,’ zegt Davidson. ‘We hebben opmerkelijke resultaten gevonden bij hen die doorgewinterd in het mediteren zijn, maar ook al bij hen die 3 weken lang 20 minuten per dag mediteren. Ricard groeide op in een intellectueel Parijs milieu, als zoon van een bekende filosoof en kunstenares. Tegen de tijd dat hij in 1972 afstudeerde, was hij het leven zat. Hij zag af van een carrière en relatie en vertrok naar India om boeddhist te worden. 26 jaar later werd hij toch nog een soort beroemdheid dankzij ‘The Monk And The Philosopher,’ een boek over de zin van het leven, dat hij samen met zijn vader schreef. ‘Dat was het einde van mijn teruggetrokken leven. Ik raakte betrokken in wetenschappelijk onderzoek naar meditatie en reis als begeieder mee met de Dalai Lama.’ Hij schreef onder meer het boek ‘Happiness: een handleiding om de meest belangrijke vaardigheid te ontwikkelen’ waarvan de opbrengst net als alle andere boeken naar humanitaire projecten gaat. Ricard ziet naastenliefde en het tonen van compassie niet als een religieus voorschrift van hogerhand, maar als een praktische route naar geluk. Meer weten? Matthieu Ricard geeft op TED een lezing:
Bron(nen): NY Daily News TED