Coronavirus bleef begin 2022 voorname doodsoorzaak volgens CBS

Samenleving
door anpwoensdag, 27 juli 2022 om 00:17
129749142 m
Het coronavirus was begin dit jaar nog altijd een veelvoorkomende doodsoorzaak. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 3480 mensen in Nederland overleden aan Covid-19, becijfert het statistiekbureau CBS. Dat is 8,1 procent van het totale aantal sterfgevallen in de eerste drie maanden van 2022.
Het CBS meldt dit op basis van vastgestelde doodsoorzaken. Gegevens daarover krijgt het statistiekbureau over het algemeen later doorgegeven dan het overlijden zelf. Daarom kan pas na enkele maanden een goed beeld worden gegeven van de doodsoorzaken.
Vergeleken met het eerste kwartaal van 2021 lag het aantal sterfgevallen dat aan corona te wijten was begin dit jaar meer dan de helft lager. In de eerste drie maanden van 2021 stierven nog 8964 mensen in Nederland aan Covid-19. Daarmee was de ziekte de veroorzaker van 19 procent van het totale aantal sterfgevallen.
Begin dit jaar werd de omikronvariant van het virus alomtegenwoordig. Die maakt mensen doorgaans minder ziek dan zijn voorgangers, maar het totale aantal besmettingen was vooral in februari zeer hoog. Dagelijks kregen toen tienduizenden mensen een positief testresultaat van de GGD.
De sterfte door Covid-19 was het hoogst in maart. Toen stierven volgens de CBS-cijfers 1443 mensen aan de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. In januari overleden 1004 mensen aan de gevolgen van hun besmetting, in februari 1033. De meesten (62 procent) waren 80 jaar of ouder. Zo'n 8 procent van de mensen die begin dit jaar overleden door corona was jonger dan 65 jaar.
Ondanks de sterfte door het coronavirus, was het totale aantal sterfgevallen begin dit jaar niet opmerkelijk hoog volgens het CBS. Er was geen sprake van zogeheten oversterfte. In januari en februari gingen zelfs iets minder mensen dood dan op basis van eerdere jaren te verwachten zou zijn. Kanker, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, waaronder bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer valt, waren de meest voorkomende doodsoorzaken.
Volgens het statistiekbureau heeft het coronavirus sinds het begin van de uitbraak, begin 2020, aan 43.245 mensen in Nederland het leven gekost. Bij een deel van deze groep is overigens sprake van een vermoeden dat niet door een positieve test is bevestigd.