Coronavirus in lente verklaring voor 3,5 procent sterfgevallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 oktober 2022 om 9:02
coronavirus in lente verklaring voor 35 procent sterfgevallen1666303771
In het tweede kwartaal van dit jaar was corona in 3,5 procent van de sterfgevallen de oorzaak van het overlijden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In het eerste kwartaal ging het nog om 8,3 procent. De oversterfte was in het tweede kwartaal hoger dan alleen door het virus verklaard kan worden, aldus het CBS.
In totaal overleden in het tweede kwartaal van dit jaar 1420 mensen aan Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. In de eerste drie maanden overleden 3564 mensen na een coronabesmetting. Vergeleken met dezelfde periode in 2021 stierven er in het tweede kwartaal van dit jaar bijna de helft minder mensen aan corona.
Twee derde van de mensen die in de lente van 2022 overleden aan de ziekte was 80 jaar of ouder. Zo'n 6 procent was onder de 65 jaar. In april, mei en juni overleden wekelijks in totaal wat meer mensen dan voor die periode verwacht kon worden: er was sprake van oversterfte. Alleen in de laatste week van mei was dat niet zo.
Verklaring
Het aantal mensen dat stierf aan "ziekten van de ademhalingsorganen" was in het tweede kwartaal hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met de griepepidemie die vanaf half maart zo'n drie maanden heerste. Maar een andere mogelijke reden voor de oversterfte is volgens CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen dat mensen die eerder corona opliepen en herstelden wel verzwakt waren en daardoor later alsnog overleden aan iets anders.
Een andere verklaring kan zijn dat mensen die 'normaal gezien' zouden zijn overleden in de winter, bijvoorbeeld door een infectie, nu bleven leven omdat ze zichzelf extra beschermden vanwege de pandemie. Die hypothese is volgens Van Gaalen moeilijk te bewijzen, maar "het is wel een patroon dat we herkennen van grote epidemieën."
Om het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 te bepalen, baseert het CBS zich op doodsoorzaakverklaringen van artsen. Die kan het bureau na vier maanden publiceren. De cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over sterfte aan corona publiceert zijn lager. Dat komt doordat het niet verplicht is een sterfgeval door corona te melden bij dat instituut. Het CBS registreerde sinds het begin van de pandemie 44.760 mensen die stierven aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19.