Crisis. En dus naar de kerk?

Samenleving
door Admin
vrijdag, 19 juni 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De mythe dat kerken volstromen als mensen het slecht hebben, wordt zelfs in God’s Own Country niet bewaarheid. De Verenigde Staten hebben te kampen met een snel groeiende werkloosheid, met kapotte banken en rampspoed op de huizenmarkt, maar de kerken worden steeds leger. Een Amerikaanse econoom, Davind Beckworth, heeft berekend dat bij eerdere recessies de ledenaantallen van evangelische bewegingen met 50 procent toenamen. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Maar deze uitkomst wordt nu door andere deskundigen bestreden: zij kunnen ook na veel speurwerk niet ontdekken wat het verband zou zijn tussen recessie en kerkbezoek. Het onderzoeksbureau Gallup beweert dat het aantal Amerikanen dat zegt niet te geloven, gestaag toeneemt: van 3 procent in 1969 tot 12 à 15 procent heden ten dage. Er is dus sprake van een zekere ontkerstening die los lijkt te staan van de huidige economische omstandigheden Een andere onderzoeker erkent wel dat kerkbezoek toeneemt als een nationale ramp plaatsvindt, denk aan 11 september 2001. Of eerder, tijdens de Cuba-crisis toen een oorlog dreigde tussen de VS en de Sovjet Unie. Maar een dergelijke impact zou de huidige kredietcrisis niet teweeg weten te brengen. De mogelijkheid bestaat dat onder de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, opeens meer naar de kerk wordt gegaan. Maar dat mensen die hun baan behielden (de grote meerderheid) daar niet over peinzen. Blijkbaar wordt de recessie toch lang niet door iedereen gezien als de toorn van God. Samenvattend: Osama bin Laden heeft tot heden meer gedaan voor de Amerikaanse kerken dan alle Wall Street-bankiers bij elkaar.
Bron(nen): The Economist