'GGD-topman liet naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen'

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 juli 2021 om 8:11
ggd topman liet naam tata steel uit longkankerrapport schrappen1625296668
De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, in een GGD-rapport werd geschrapt als mogelijke oorzaak van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Dat meldt het Noordhollands Dagblad, dat documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Daaruit komt volgens de krant naar voren dat directeur Bert van de Velden van GGD Kennemerland meerdere keren persoonlijk heeft ingegrepen om Tata Steel uit de wind te houden. Het Noordhollands Dagblad zag 345 pagina’s aan e-mails en Whatsapp-berichten van GGD-medewerkers in. Ook vroeg de krant alle 31 conceptversies op van het rapport over het voorkomen van kanker in Kennemerland, dat een jaar geleden verscheen. Dat rapport vermeldt 25 procent meer gevallen van longkanker in die regio dan het landelijk gemiddelde. Via andere wegen kwam de krant erachter dat in dichtbevolkte wijken het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. Dat stond niet in het rapport. Tekstuele reden Omwonenden van Tata vonden dat de staalfabriek door de GGD zorgvuldig buiten schot werd gehouden. Het onderzoek van de krant bevestigt dat. Niet alleen wordt het vermoedelijke verband tussen de luchtverontreiniging van Tata en het voorkomen van longkanker weggepoetst, ook wordt roken als oorzaak meer naar voren gebracht. Van de Velden heeft tegenover het Noordhollands Dagblad toegegeven dat Tata inderdaad uit de tekst is geschrapt. Volgens de GGD-directeur had dat puur een tekstuele reden. In een brief aan de krant schrijft hij dat ’termen niet consequent werden gebruikt’ en die moesten ’in lijn worden gebracht met de opzet van de inventarisatie’. "Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek", aldus de GGD-directeur.