Het dilemma van de boerka

Samenleving
door Admin
maandag, 17 mei 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De boerka is een groot probleem geworden in dit deel van de wereld. Aan een kant heb je de vrijheid van godsdienst, aan de andere kant is er eensgezindheid over de gelijkwaardige positie van de vrouw, wat zich slecht verhoudt tot de dwang om zich in zwart textiel te verhullen. Er zijn meer controverses geweest die gepaard gingen met de komst van veel moslims. Genitale verminking bijvoorbeeld, maar dat wordt toch bepaald niet gezien als een culturele verrijking van het leven hier. Ook de harde (lijf)straffen die op menige moslimschool worden uitgedeeld, kunnen niet door de beugel. Maar de boerka, wat moeten we ermee? In België stemde het parlement massaal voor een boerkaverbod. Het Franse parlement sprak zich in soortgelijke bewoordingen uit en het wachten is nu op een nieuwe wet die het verbod zal uitvaardigen. Ook in Zwitserland beginnen de eerste kantons zich te roeren en het minste wat je kunt zeggen, zo schrijft The Economist, is dat een boerkaverbod geen xenofobe opwelling (meer) is, maar een politiek projekt dat in steeds meer landen hoog op de politieke agenda staat. In Frankrijk vindt op dit moment de meest interessante discussie plaats over de boerka, met alle voors en tegens waarvan je graag kennis neemt. Wie weet, omdat Frankrijk zo'n lange traditie heeft met de laïcité, het 19de-eeuwse idee dat religie geen rol dient te spelen in het openbare leven. Pleitbezorger voor de boerka-ban is de rechtse politicus Jean-François Copé, die trouwens bestrijdt dat het hier om religieuze zaken gaat. Volgens hem is slechts de gelijkwaardigheid van de vrouw in het geding. En inperking van iemands vrijheid? Nee, zegt Copé, er zijn veel meer kledingsvoorschriften, je mag in Parijs ook niet naakt over de boulevards wandelen. Frankrijk gaat het boerkaverbod vast doordrukken, zo denkt The Economist, maar plaatst daar toch enkele kanttekeningen bij: een verbod kan de islam stigmatseren en zoiets lokt weer een tegenreactie uit. Verder is de vraag wat je doet met buitenlandse bezoekers (in de sjieke winkelstraten in Parijs heb je veel kapitaalkrachtige shoppers uit de Golfstaten die met een bedekt gezicht hun fortuinen uitgeven). Tenslotte is de vraag in hoeverre vrouwen in een achtergestelde positie zijn geholpen, als ze voortaan van hun man moeten binnenblijven. Want dan bereik je zo ongeveer het omgekeerde van wat je beoogt.
Bron(nen): The Economist