‘IEDERE MINUUT ONTSNAPPEN ER HONDERD MENSEN AAN EXTREME ARMOEDE. DAT IS TOCH ONGELOOFLIJK HOOPGEVEND?’

Samenleving
door Gerard Driehuiszaterdag, 29 oktober 2016 om 8:03
welingelichtekringen header 1
Bijna iedereen denkt dat het slecht gaat met de wereld. En bovendien: dat het bergafwaarts gaat. Al doe oorlogen, al dat geweld, al die armoede.... Dat is gelukkig onzin: het ging in heel veel opzichten nog nooit zo goed met de mensheid. "We leven langer. In 1800 was er geen enkel land ter wereld waar de levensverwachting boven de 40 lag, vandaag is er geen land waar die onder de 40 ligt. Vandaag is de gemiddelde levensverwachting wereldwijd 71 jaar; honderd jaar geleden was dat nog 31. In Kenia is in tien jaar tijd maar liefst tien jaar toegevoegd aan de levensverwachting: zo kon je een decennium lang je verjaardag vieren zonder ooit maar één dag dichter bij de dood te komen. Dat is een bijna niet te vatten vooruitgang in een gebied dat nog niet zo lang geleden als hopeloos werd gezien. Tegelijk is ook onze gezondheid verbeterd, is de armoede afgenomen en onze levensstandaard verhoogd." Zo maar wat spectaculaire feiten van de Zweedse historicus Johan Norberg (43) in . Nog een: "Ik heb voor Zweden de statistieken gezien over geweld en criminaliteit 150 jaar geleden. Het meest voorkomende geweld kwam van ouders die hun kinderen sloegen toen ze jong waren; daarna volgde het geweld van kinderen die hun ouders sloegen als ze eenmaal oud waren... Over vroeger tijden hangt een gloed van romantische nostalgie, maar de werkelijkheid was vaak bitter." En: "Op dit moment dreigt er een hongersnood in Nigeria. Dat is een urgent probleem, waarover journalisten behoren te schrijven. Tegelijk hebben ze een verantwoordelijkheid om ook te noteren dat in Nigeria het aantal ondervoede mensen met 8 miljoen is geslonken sinds 1990. Dát is het échte verhaal over honger in Nigeria." En "In Europa loop je nog altijd dertig keer meer kans te worden vermoord door een ‘gewone’ moordenaar dan door een terrorist: een kans die overigens is gehalveerd sinds 1990."
Het ligt aan het Nieuws, denkt de historicus. "Nieuws heeft juist iets dramatisch en is toch ook bedoeld om ons angst aan te jagen. Dát is wat onze verbeelding prikkelt. En in de laatste jaren is het nieuws nog veel sneller en alomtegenwoordig geworden. Er is altijd wel ergens een oorlog, een overstroming of een seriemoordenaar op vrije voeten. In vroeger tijden zou je daar niet over lezen, of hooguit pas wat later, maar nu is het nieuws er direct."In Europa loop je nog altijd dertig keer meer kans te worden vermoord door een ‘gewone’ moordenaar: een kans die overigens is gehalveerd sinds 1990.»