Kinderen van rijke ouders krijgen betere banen

Samenleving
maandag, 27 juli 2015 om 11:10
welingelichtekringen header 1
Uit een Brits onderzoek blijkt dat kinderen van rijke ouders meer kans hebben om later een goede baan te krijgen en en zelf ook rijk te worden - ook als ze niet hoog opgeleid zijn. De kans op succes kan zelfs teruggaan tot de sociale achtergrond van de grootvader. De onderzoekers bestudeerden het leven van 17.000 kinderen, die in dezelfde week in 1970 in de UK geboren werden en keken hoe succesvol zij waren als ze 42 jaar waren. Daaruit bleek dat kinderen uit rijke gezinnen zonder academische opleiding 35% meer kans hebben om later veel te verdienen dan hoger opgeleide kinderen uit arme gezinnen. Rijkere ouders gebruiken vaak hun sociaal netwerk om hun kinderen te helpen door bv. onbetaalde stages te regelen. Ze kunnen ook zorgen voor een betere loopbaanbegeleiding en tijdens de opvoeding meer aandacht besteden aan vaardigheden, zoals zelfvertrouwen en leiderschap. Andere factoren die het latere succes van een kind beïnvloeden zijn het opleidingsniveau van hun ouders, het type middelbare school waar ze naartoe gingen en de hoogste opleiding die ze zelf volgden. Het rapport geeft ook een aantal aanbevelingen om de sociale mobiliteit van kinderen uit arme gezinnen te bevorderen, bv. door het beëindigen van onbetaalde stages en het verbeteren van de kwaliteit van scholen in achtergestelde gebieden. De onderzoekers concluderen dat een samenleving waarin het succes of falen van kinderen met een zelfde opleiding berust op de sociaaleconomische status van de ouders onrechtvaardig is. Bovendien is het een verspilling van de talenten van mensen uit minder bevoorrechte gezinnen.