Kinderen zouden meer geld uittrekken voor arme landen en zorg

Samenleving
door anp
maandag, 20 september 2021 om 10:05
kinderen zouden meer geld uittrekken voor arme landen en zorg1632125559
Als basisschoolkinderen de Miljoenennota mochten maken, dan zouden ze meer geld uittrekken voor hulp aan arme landen. Ook de budgetten voor de zorg en klimaatbeleid zouden dan waarschijnlijk omhooggaan. Deze thema's scoorden althans hoog in de Prinsjesdagquiz van Squla en ProDemos. In totaal deden 5500 kinderen mee. Ze kregen dilemma's voorgelegd over de besteding van het overheidsgeld en mochten zelf bedenken hoe hun Miljoenennota eruit zou zien.
"Bij de meeste kinderen staat hulp aan arme landen bovenaan het lijstje", aldus Squla, een producent van leer- en oefenmateriaal voor kinderen. Kinderen uit groep 5 en 6 kregen de vraag voorgelegd waar ze liever geld aan zouden besteden: sport of arme landen. De grote meerderheid (bijna 85 procent) koos voor de tweede optie. In groep 7 en 8 was het dilemma of de overheid meer geld moet uittrekken voor ontwikkelingshulp of voor alles dat met waterveiligheid te maken heeft. Daar vond ruim drie kwart dat arme landen meer hulp moeten krijgen.
De oudste basisschoolkinderen die meededen aan de quiz vonden ook in grote meerderheid dat meer geld naar het klimaat moet: 85 procent vond dat althans belangrijker dan investeringen in vervoer. Verder merkte driekwart van de deelnemers uit groep 5 en 6 de zorg aan als belangrijker investeringsdoel dan het onderwijs. Voor kinderen uit groep 7 en 8 stonden deze twee sectoren op gelijke hoogte. Werkgelegenheid stond daar voor 63 procent nog boven.
ProDemos werkte mee aan de ontwikkeling van de quiz. Die organisatie geeft voorlichting over de werking van de democratie en de rechtsstaat.