Minder mensen slachtoffer van criminaliteit

Samenleving
door anp
maandag, 24 september 2018 om 2:12
minder mensen slachtoffer van criminaliteit1537748183
DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen dat naar eigen zeggen het slachtoffer werd van criminaliteit is de afgelopen vijf jaar flink gedaald. Dat was het geval in alle leeftijdsgroepen maar het sterkst nam het af onder jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Werd in 2012 nog 20 procent van de bevolking getroffen door een gewelds-, vermogens- of vandalismedelict, vorig jaar was dat gezakt naar 15 procent.
Dat staat in de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gegevens daarin zijn gebaseerd op wat de 150.000 deelnemers zelf hebben aangegeven.
Ondanks de afname onder jongeren, blijken zij in 2017 nog relatief het vaakst de dupe te zijn geworden van criminaliteit, met name door vermogensdelicten en geweld. De kans dat zij met criminaliteit te maken krijgen is twee keer zo groot als onder 65-plussers.
Behalve slachtoffer zijn jongeren relatief ook vaker verdachte van een misdrijf, afgezet tegen andere leeftijdsgroepen. In 2017 verdacht de politie 208 van elke 10.000 18- tot 25-jarigen van het plegen van een misdrijf. Onder hetzelfde aantal 25- tot 45-jarigen zijn dat 135 personen en onder de 65-plussers 18 per 10.000 ouderen.
Toch daalde het aantal jongeren dat aangeeft ergens van te worden verdacht flink: van 366 per tienduizend 18- tot 25-jarigen in 2012 naar de 208 in 2017. Ook onder 12- tot 18-jarigen nam het aantal verdachten flink af.