Nederlanders geven hun leven een 7,8

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 september 2019 om 2:01
nederlanders net zo tevreden als in 20081568074569
De kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking is de afgelopen tien jaar gelijk gebleven. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat 2000 mensen ondervroeg. Ondanks de economische groei van de afgelopen jaren zit de tevredenheid met het leven op hetzelfde niveau als in 2008.
Nederlanders geven hun eigen leven gemiddeld een 7,8 en dat rapportcijfer is in het afgelopen decennium nauwelijks veranderd. In 2008 was de gemiddelde waardering 7,9. De tevredenheid met het leven nam licht af bij jongvolwassenen (18-34 jaar), eenoudergezinnen, middeninkomens, lageropgeleiden en niet-werkenden. Alleenstaanden werden daarentegen tevredener.
Jongeren geven hun leefsituatie een hogere beoordeling dan oudere leeftijdsgroepen. Mensen van 65 jaar en ouder hebben wel een inhaalslag gemaakt. Hun leefsituatie verbeterde in de afgelopen tien jaar en die verbetering komt vooral doordat hun bezit van consumptiegoederen, zoals laptops en vaatwassers, toenam en hun woonsituatie verbeterde.
Bijna drie op de vier mensen zijn (zeer) tevreden met de arbeidsomstandigheden: 73 procent. Bij zzp'ers ligt dat percentage nog iets hoger. Het SCP constateerde wel een duidelijke toename in burn-outklachten bij werknemers. Sectoren met veel burn-outklachten zijn niet noodzakelijk de sectoren met veel onvrede: in het onderwijs zijn de werknemers relatief tevreden met hun werk, maar ligt het aantal burn-outklachten het hoogst.
Algemene gevoelens van tijdsdruk komen vrij veel voor, ondervond het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van de mensen tussen de 20 en 64 jaar voelen vier op de tien mensen zich weleens opgejaagd en ongeveer zes op de tien voelen zich weleens te druk. Jongvolwassenen (vooral met thuiswonende kinderen), mensen met een hoger opleidingsniveau en mensen met een hoger inkomen voelen meer druk dan mensen van 35 tot 64 jaar en mensen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen.
In vergelijking met 2008 gaven vorig jaar meer mensen aan dat het de goede kant opgaat met Nederland. Meer mensen dan voorheen zijn tevreden met de democratie en de regering, maar een aanzienlijk en stabiel deel van de bevolking is cynisch over de politiek.