Overschot op begroting verdrievoudigd

Samenleving
door anp
woensdag, 16 mei 2018 om 10:49
overschot op begroting verdrievoudigd1526461454
De overheidsfinanciën zijn vorig jaar flink verder verbeterd. Het overschot op de rijksbegroting is ten opzichte van 2016 verdrievoudigd tot 8 miljard euro, 1,1 procent van de totale omvang van de Nederlandse economie. Toen het vorige kabinet de begroting voor 2017 opstelde, rekende het nog op een tekort van 0,5 procent.
Dat staat in het Financieel Jaarverslag Rijk dat minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is het tweede jaar op rij waarin de overheid minder uitgaf dan dat er binnenkwam. Dat is mede te danken aan de sterker dan verwachte economische groei. Die kwam in 2017 uit op 3,2 procent, het hoogste niveau sinds 2008. De sterke groei zorgt ervoor dat minder mensen werkloos thuiszitten. ,,Dat leidt automatisch tot meer belastinginkomsten en minder overheidsuitgaven'', aldus Hoekstra.
De staatsschuld daalde naar 416 miljard euro. Dat is ruim 24 miljard euro minder dan waar het vorige kabinet in de Miljoenennota voor 2017 van uitging. De schuld was gelijk aan 56,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een daling van 5,4 procentpunt ten opzichte van 2016.
Mijlpaal
Hoekstra noemt het ,,een mijlpaal'' dat de staatsschuld daarmee voor het eerst in jaren onder de Europese norm van 60 procent lag. ,,Dat is erg goed nieuws'', aldus de minister. ,,Het betekent namelijk dat de last van de overheidsschuld steeds kleiner wordt.'' Zo daalden de rentelasten op de overheidsschuld afgelopen jaar met 3,2 miljard euro.
,,Dat is veel geld'', benadrukt Hoekstra. ,,Als we de schuld verder verlagen, dan krijgen we ruimte voor andere uitgaven en investeringen in onderwerpen die we met elkaar zo belangrijk vinden: in veiligheid, in onderwijs, in zorg, in duurzaamheid en het klimaat.'' Bovendien is het volgens de bewindsman zaak een buffer aan te leggen voor als het economisch tij weer tegen gaat zitten.