Schandaal rond doodstraf in Texas

Samenleving
door Admindinsdag, 22 september 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De doodstraf in de Verenigde Staten staat opnieuw ter discussie nu steeds meer details bekend worden over dubieuze veroordelingen, met name in Texas. Welingelichte Kringen maakte al eerder melding van de zaak van Cameron Todd Willingham, die mogelijk de geschiedenis zal ingaan als de eerste ter dood veroordeelde die achteraf officieel onschuldig wordt verklaard (zie tweede link). Een andere zaak doet nu evenveel stof opwaaien, mede dankzij onderzoek van het internettijdschrift Salon. Het gaat om de ter dood veroordeling van Charles Dean Hood, die in 1989 werd veroordeeld voor een tweevoudige moord. Inmiddels is vast komen te staan dat Hood is veroordeeld door een rechter die een amoureuze relatie onderhield met de openbare aanklager. Salon maakt duidelijk dat de carriere van de openbare aanklager zeer gediend was met een veroordeling, waartoe zijn minnares inderdaad overging. Niettemin heeft het gerechtshof in Texas onlangs geoordeeld - tot ontsteltenis van ethici - dat Hood geen recht heeft op heropening van zijn zaak. Een meerderheid van de rechters bij het hof oordeelde dat de advocaten van Hood al veel eerder de geruchten over een mogelijke relatie tussen de rechter en de aanklager hadden moeten inbrengen. Het feit dat de twee pas onlangs openlijk hebben erkend dat ze twintig jaar lang een geheime relatie hebben, lieten de meeste rechters niet meewegen. Salon denkt ook te weten waarom het hof dit evidente geval van een oneerlijke rechtsgang geen halt wil toeroepen. Veel rechters aan het hof onderhouden namelijk vriendschappelijke relaties met de omstreden rechter die Hood heeft veroordeeld. Bovendien staat de hoogste rechter van het hof, Sharon Keller, bekend als een houwdegen. Tegen haar lopen al vijf onderzoeken naar vermeend juridische wangedrag, onder meer omdat ze in een geval weigerde advocaten vijftien minuten extra tegen geven voor het indienen van een verzoekschrift. Het ging om een ter dood veroordeelde die dezelfde nacht werd geëxecuteerd, zonder dat het hof ooit het verzoekschrift had bestudeerd. Hood heeft altijd ontkend dat hij verantwoordelijk is voor de dubbele moord. Links op de foto staat Charles Dean Hood. Rechts in de inzet: rechter Verla Sue Holland.