Steeds meer familieruzies: 47% ziet één of meer familieleden niet meer

Samenleving
maandag, 07 december 2015 om 13:04
welingelichtekringen header 1
Uit de jaarlijkse van het Netwerk Notarissen blijkt dat familieruzies steeds meer voorkomen. Ging het twee jaar geleden nog om 33% dat geen contact meer had met een familielid of met meerdere familieleden, dit jaar gaat het om 47%. Directeur van de koepelorganisatie Netwerk Notarissen Lucienne van der Geld: 'Familieleden verbreken vooral het contact met elkaar omdat er ruzie is geweest. Deze ruzies gaan vooral over geld en erfenissen'. Ook gebeurt het vaak dat familieleden met elkaar breken doordat een gezin uiteenvalt als één van de ouders is overleden. Voor het overgrote deel gaat het dan om breuken tussen broers en zussen. Dat het altijd van één kant moet komen, is eveneens voor veel mensen een reden om met iemand te breken. Net als in andere jaren gaat het bij 16% van de verloren contacten om ouders en kinderen. Daarbij spelen de partners van de kinderen ook een rol. De schoonkinderen zouden zich volgens de ouders te veel met de familie bemoeien of soms op het te erven geld belust zijn. Van der Geld: 'Maar ook ouders die hun kinderen nog wel spreken, geven in ons onderzoek aan hun kinderen te willen onterven'. Uit de familiemonitor blijkt dan ook dat 21% geen kerst viert met familie. De peiling is voor de derde keer gehouden.