Steunpunt voor artsen bij levensbeëindiging van kinderen

Samenleving
maandag, 25 april 2016 om 13:04
welingelichtekringen header 1
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wil deze zomer nog starten met een steunpunt voor artsen die te maken krijgen met de actieve levensbeëindiging van kinderen. Minister Schippers heeft in een toegezegd dat het steunpunt financiële steun zal ontvangen vanuit de overheid. Daarnaast zal ook geld beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot knelpunten in de zorg rondom het levenseinde van kinderen. De toezegging van Schippers is een reactie op het over levensbeëindiging bij kinderen tussen 1 en 12 jaar oud, dat in juni 2015 gepubliceerd werd. Volgens de NVK moeten de wettelijke mogelijkheden voor de levensbeëindiging van kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden worden vergroot. Schippers verwacht dat het steunpunt veel vragen van artsen kan beantwoorden en adviezen kan geven met betrekking tot palliatieve sedatie en andere medische behandelingen. Artsen dienen alles te weten over de medische, praktische en juridische mogelijkheden rondom deze zorg. Ook wijst Schippers er op dat er nu ook al mogelijkheden zijn voor de levensbeëindiging van kinderen. Artsen kunnen zich beroepen op overmacht in de zin van een noodtoestand. Een gerechtvaardigd beroep op deze strafuitsluitingsgrond leidt er in de regel toe dat er geen strafrechtelijke vervolging komt.
Bron(nen): Medisch Contact