Vaders en moeders reageren anders op emoties van baby's

Samenleving
door Chantal Caesdonderdag, 04 februari 2016 om 8:20
welingelichtekringen header 1
Psychologen hebben al eerder onderzoek gedaan naar verschillen tussen vaders en moeders in de manier waarop ze communiceren met kleine kinderen. Zo is bekend dat vaders vaker actieve en ruige spelletjes doen, terwijl moeders vaker bezig zijn met het spelen met speelgoed en met de sociale interactie met hun kind. In een van de Universiteit van Oxford werd onderzocht of moeders en vaders anders reageren op de emoties van baby's. Uit de resultaten blijkt dat het ouderschap ervoor zorgt dat moeders gevoeliger worden voor emoties van baby's, terwijl vaders daar minder gevoelig voor worden. Aan het onderzoek namen 110 mannen en vrouwen deel, die 50 foto's van 10 verschillende gelaatsuitdrukkingen van baby's beoordeelden. Dat waren zowel sterke positieve en negatieve emoties, als subtiele positieve en negatieve emoties en een neutrale emotie. De onderzoeksgroep bestond uit 29 moeders, 26 vaders en 29 vrouwen en 26 mannen die geen kinderen hadden. De ouders hadden allemaal een kind dat jonger was dan 18 maanden. De emoties van de baby's werden beoordeeld op een schaal van 'zeer positief' tot 'zeer negatief'. Mannen en vrouwen zonder kinderen verschilden niet in de manier waarop ze de emoties van baby's beoordeelden, maar bij ouders waren die verschillen er wel. Moeders hadden de neiging om de negatieve emoties als negatiever te zien en de positieve emoties als positiever dan vaders. Moeders hadden ook de neiging om de emoties van baby's als meer uitgesproken te zien dan vrouwen zonder kinderen. Bij vaders was het omgekeerde het geval. Zij vertoonden een tendens om de emoties van baby's als minder intens te beoordelen dan mannen zonder kinderen.