VN eert koningin Máxima voor haar werk

Samenleving
door anpwoensdag, 25 september 2019 om 2:54
vn eert koningin maxima voor haar werk1569373213
Bij de Verenigde Naties wordt woensdag aandacht besteed aan het tienjarig jubileum van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal op het gebied van financiële inclusie. Dat is het voor iedereen in de wereld toegankelijk maken van financiële diensten. Niet alleen bankzaken, maar ook verzekeringen, de mogelijkheid tot sparen, lenen en geld overmaken.
Tijdens een speciale bijeenkomst in het hoofdkwartier van de VN wordt teruggekeken op de resultaten van de afgelopen tien jaar en vooruitgeblikt naar wat nog moet gebeuren. Technologie heeft daarbij de toekomst, zo schreef koning Máxima in het jaarverslag dat ze dinsdag alvast overhandigde aan secretaris-generaal António Guterres. "We moeten een oplossing vinden voor het weinig gebruik van bankrekeningen door mensen die nu wel toegang hebben tot financiële diensten", concludeerde Máxima ook.
Koning Willem-Alexander is aanwezig bij het evenement dat de VN voor het jubileum van zijn vrouw organiseert. In zijn speech tot de Algemene Vergadering stond hij er ook even bij stil. "Zij vervult die functie nu tien jaar met een enorme gedrevenheid en passie en met groot plezier."
De koning richt zijn activiteiten woensdag op de verwezenlijking van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN-lidstaten in 2015 met elkaar hebben afgesproken. Hij spreekt kort op een speciale bijeenkomst over startpunten die de duurzame ontwikkeling kunnen versnellen, zoals de circulaire economie, toegang tot recht en gelijkheid tussen man en vrouw.
Willem-Alexander ging daar dinsdag in zijn toespraak al uitvoerig op in. "Mensenrechten, vrede en ontwikkelingskansen voor iedereen zijn de hoekstenen van de wereldorde waaraan wij werken en vormen de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ieder mens verdient het om een fatsoenlijk bestaan te kunnen opbouwen en houvast te hebben in tijden van tegenspoed", zei hij. "Maar onze acties gaan niet snel genoeg. In het huidige tempo gaan we onze doelen in 2030 niet halen. Versnelling is nodig en ook mogelijk."