Wat een huisdier over jou zegt

Samenleving
dinsdag, 22 september 2015 om 16:22
welingelichtekringen header 1
De meeste mensen geloven wel dat huisdieren veel zeggen over wie wij als persoon zijn, maar toch zijn er weinig wetenschappelijke onderzoeken geweest die grondig hebben onderzocht of de keuze voor een bepaald huisdier iets zegt over onze persoonlijkheid, overtuigingen en/of levensstijl. heeft de resultaten van verschillende onderzoeken op dit gebied samengevat in een infografiek. Sommige gegevens komen uit peer-reviewed artikelen (getoetst door vakgenoten), maar de meeste data zijn afkomstig uit grote marktonderzoeken van belanghebbende partijen in de huisdierensector. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen, op de website van Scientific American is de complete infografiek te vinden. Het bezit van huisdieren is het grootste onder gezinnen, huishoudens met meer dan 5 personen, mensen die fulltime werken, mensen die sociaal en empathisch zijn en in koophuizen wonen. Mensen zonder huisdieren hebben eerder een academische opleiding gevolgd, wonen in stedelijke gebieden, hechten belang aan een net huis en beschrijven zichzelf als zelfstandig. Daarnaast blijkt 80 procent van de hoofdverzorgers van huisdieren vrouwelijk te zijn. Hondeneigenaren vervullen meestal een seniorpositie op kantoor of zijn docent, verpleger of IT professional. Meestal hebben ze geen universitair diploma en zijn het extraverte, aangename en gewetensvolle mensen. Katteneigenaren zijn meestal gescheiden of weduwe/weduwnaar en wonen in een appartement. Ze zijn echter hoger opgeleid dan hondeneigenaren en vervullen posities als arts, makelaar, laborant, machinebestuurder en persoonlijke verzorger. Daarnaast zijn ze neurotisch en staan ze open voor nieuwe ervaringen. Vogeleigenaren zijn vaak werkloos en worden beschreven als vriendelijke en zorgzaam. Daarnaast zijn het extraverte mensen die graag erop uit gaan. Paardeneigenaren zijn meestal getrouwd en hebben een hogere studie en diploma behaald. Vaak leven ze in landelijke gebieden (duh!) en zijn ze assertief, koel en vooral met zichzelf bezig.