Wetenschappelijke raden 'verbijsterd' over bezuinigingsplannen

Samenleving
door anp
woensdag, 12 juni 2024 om 18:37
bijgewerkt om woensdag, 12 juni 2024 om 19:08
anp120624232 1
Grote bezuinigingen die de nieuwe coalitie voor de wetenschap heeft bedacht, zullen "verlammend werken en onderwijs en onderzoek ver terugwerpen" als ze doorgaan. Daarvoor waarschuwen de voorzitters van de vier wetenschappelijke domeinraden in een brandbrief aan onder anderen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. In de raden zijn vrijwel alle faculteiten van Nederlandse universiteiten vertegenwoordigd.
De vier voorzitters schrijven dat ze "verbijsterd" zijn over het voornemen van PVV, VVD, NSC en BBB om jaarlijks 215 miljoen euro te bezuinigen op sectorplannen die juist voor de lange termijn zijn bedoeld. De plannen zijn nog maar anderhalf jaar terug goedgekeurd en hebben als doel de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek te versterken. Als ze geheel worden geschrapt, zoals de coalitie wil, zullen volgens de hoogleraren "pijnlijke en kostbare reorganisaties" nodig zijn. Het geld wordt onder meer gebruikt voor infrastructuur en om het salaris van 1200 medewerkers in vaste dienst te betalen.
Inhoudelijk noemen de wetenschappers de bezuiniging ook "niet te begrijpen". De partijen hebben namelijk ook allerlei ambities in hun hoofdlijnenakkoord opgeschreven waarvoor wetenschappelijk onderzoek juist nodig is. De opstellers van de brief noemen bijvoorbeeld de "strategische autonomie in technologie", de houdbare zorgsector en de "innovatieve landbouw- en veeteeltsector" die de partijen zeggen na te streven.
"De sectorplannen leveren een cruciale bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, maar zonder middelen wordt die bijdrage sterk gereduceerd", stellen de voorzitters van de vier raden, die zijn verbonden aan de TU Eindhoven, de Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC en de Universiteit Leiden.