Sommige Olympische records lijken eeuwig

We raken er aan gewend. Een nieuw Olympisch record is geen voorpagina-nieuws meer. Tenzij het een Nederlandse atleet betreft. Maar stel dat het Olympisch record verspringen bij de mannen wordt gebroken. Dat staat dan overal wel op voorpagina's. Want het is niet verbeterd sinds 1968 (Olympische Spelen in Mexico). Bob Beamon heeft dat Olympische record nog steeds (Mike Powell heeft sinds 1991 het wereldrecord, dat staat dus ook al weer 21jaar). Of de 100 meter hardlopen voor vrouwen. Dat Olympisch record van Florence Griffith-Joyner dateert van 1988. Sommige records lijken eeuwigheidswaarde te hebben. Heeft de mens daar zijn grens bereikt? Helpen alle slimme trainingsmetheden,  geavanceerdere voeding en betere schoenen niet meer?  Maar zwemmen dan? Daar worden juist veel records gebroken . Daar is marge voor verbetering. In Beying sneuvelden bij atletiek 5 records; bij zwemmen 25 records. The New York Times heeft de ontwikkeling van de Olympische records op een rij gezet. De getallen zijn de procenten verbetering sinds 1968. De volledige lijst van The New York Times staat hier Leerzame interactieve grafiek Het record van Beamon in 1968:

Bron(nen):   NYT  Wikipedia