Waarom meldonium ineens op de dopinglijst staat

Sinds 1 januari staat het middel meldonium op de dopinglijst. Inmiddels zijn al zestig topsporters betrapt op het gebruik ervan, waaronder tennisster Maria Sharapova en schaatser Pavel Koelizjnikov. Waarom is het vooral in Oost-Europa populaire geneesmiddel nu pas verboden? Mogelijk spelen politieke redenen een rol, denkt Harm Kuipers. Hij is emeritus hoogleraar bewegingswetenschappen en lid van de medische commissie van de internationale schaatsfederatie ISU. De voormalige schaatskampioen heeft tussen 2000 en 2003 deel uitgemaakt van de List Committee, die namens het wereldantidopingagentschap WADA jaarlijks de dopinglijst opstelt. Hij twijfelt aan de prestatieverhogende werking van meldonium. "Daarvoor ontbreekt het harde bewijs. Er zijn twee studies over meldonium gepubliceerd, maar die zijn wetenschappelijk van nul en generlei waarde. Als lid van de List Committee zou ik ervoor hebben gepleit eerst deugdelijk onderzoek naar de werking van meldonium te doen,” zegt hij in NRC. Kuipers vermoedt dan ook dat politieke motieven een rol spelen. "Zo gaat dat met de samenstelling van de dopinglijst. Het is mij gelukt cafeïne van de lijst te krijgen. Ik had dat ook bijna voor elkaar met corticosteroïden, tot op het laatste moment het IOC, dat WADA voor de helft financiert, bezwaar maakte. Toen ging het plotseling niet door. Vervolgens werd mijn termijn voor de List Committee niet verlengd, en evenmin die van andere liberale geesten. Het ontbreekt WADA bij samenstelling van de dopinglijst nog steeds aan lef en visie.”

Bron(nen):   NRC (via Blendle)