3 voorbeelden waaruit blijkt dat Twitter de wereld heeft veranderd

Dick Costolo, CEO van Twitter, wist definitief dat Twitter er toe deed toen hij op zekere dag werd benaderd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Twitter had onderhoud gepland, waardoor de site even buiten gebruik zou zijn in het Midden Oosten. Het State Department drong aan om dat op een later tijdstip te doen: er waren onlusten in Iran en de oppositie gebruikte Twitter als belangrijkste communicatiekanaal voor demonstraties. Costello noemde het voorbeeld in een toespraak over Twitter. Hij noemde nog twee andere frapante voovallen. Allereerst de zaak Big Bird. Mitt Romney zei in een van de drie televisiedebatten met Barack Obama dat hij, als hij president zou worden, zou bezuinigen op PBS, en ook op Sesamstraat en dus op Pino - Big Bird.  Binnen 90 seconden, vertelt Costello, was er het eerste nep-acccount op Twitter van Big Bird en binnen uren werd Romney volkomen belachelijk gemaakt via Twitter. Een derde voorbeeld gaat over de court-injunctions in Engeland. Er geldt daar een wet dat de media in bepaalde gevallen over een kwestie helemaal niets mogen schrijven. Dat was bijvoorbeeld zo bij een profvoetballer, die een krant aanklaagde omdat die krant had geschreven over zijn overspelige relatie. Mocht in Engeland niet over worden bericht. Zo kon het gebeuren dat de hele wereld over een affaire in Engeland werden ingelicht, behalve de Engelsen. Kon, want sins twitter is die wet waardeloos geworden. Ook als de rechter een verbod heeft uitgevaardigd voor de oude media,  gaat de berichtenstroom op Twitter door, zegt Costello "Twitter heeft de wereld veranderd".

Bron(nen):   Forbes