Is 5G nu wel of niet schadelijk?

Maandag vindt er in Den Haag een grote demonstratie plaats tegen de uitrol van 5G. De betogers maken zich zorgen over de gevolgen die de straling van het nieuwe snelle internetnetwerk kan hebben voor onze gezondheid.

De critici staan niet helemaal alleen. Er is een groep academici die waarschuwt voor mogelijke lange termijneffecten als hersentumoren, huidaandoeningen, alzheimer of onvruchtbaarheid. Daarnaast zijn er landen die geen 5G willen tot er meer bekend is over de gevolgen voor de volksgezondheid. Zo besloot de Brusselse minister van Leefmilieu dit voorjaar dat de stad vooralsnog geen 5G behoeft: "Brusselaars zijn geen laboratoriumratten wier gezondheid ik inruil voor winst", zei de minister.

Geen sterke gezondheidseffecten
Hoogleraar epidemiologie Hans Kromhout (Universiteit Utrecht) zegt dat het allemaal wel meevalt. "Er blijken vooralsnog geen sterke gezondheidseffecten bij de mens aantoonbaar van zulke radiofrequentievelden. Het internationale agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie stelt wel dat deze straling 'mogelijk kankerverwekkend' is, maar die bewijzen zijn niet heel sterk", vertelt de hoogleraar die ook voorzitter is van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad tegen het Algemeen Dagblad.

"En de groep wetenschappers die tegenstanders van 5G citeren, bestaat vooral uit niet-specialisten of gepensioneerden", vervolgt hij in de krant. "Zo vind je altijd wel academici die je voor je karretje kunt spannen. In dit dossier zitten mensen in de loopgraven, er wordt niet geluisterd naar de andere kant."

Wel is Kromhout blij met uitgebreid onderzoek naar de straling van smartphones en wifi. "Die grootschalige studies naar de gevolgen van telefoongebruik lopen ook al, maar duren jaren. Vooralsnog zijn er geen sterke aanwijzingen van gezondheidsschade. Maar we zien het telkens: als er nieuwe technologie komt, je zag het bij 2G, 3G (UMTS) en 4G: dan komen deze critici om de hoek."

Bron(nen):   AD