Nieuwe functie van Gmail maakt de wereld een beetje beschaafder

Een van de grootste nadelen van email - naast de adembenemende voordelen - is het feit dat het ruzies stimuleert. Voordat er email was koelde je razernij altijd af voor je iemand kon uitschelden. Je moest gaan schrijven op papier, een postzegel zoeken, en de brief in de bus stoppen. De kans dat je ergste razernij intussen was gezakt was aanzienlijk. Zo niet met email. Het maken en versturen van een boze mail duurt heel kort. Net als het sturen van een mail vol tikfouten. Of een impulsieve dronken mail Maar nu is er de nieuwe functie van Gmail.

Google heeft een nieuwe functie aan Gmail toegevoegd waarmee je per ongeluk verzonden e-mails kan annuleren. Treuzel wel niet te lang, want na 30 seconden laat Gmail je bericht onverbiddelijk los.

Om je verzonden e-mails nog even tegen te houden, vink je in de Gmail-instellingen 'verzenden ongedaan maken' aan. Je kan de verzending met minimum 5 seconden en maximum 30 seconden uitstellen. De functie is ook beschikbaar op Inbox, de mobiele app van Google die e-mails overzichtelijk presenteert.