Waarom donderdag de veiligste dag van de week is

De dag van de week heeft invloed op ons gedrag ontdekte gedragspsycholoog Jet Sanders. Op maandag zijn we bijvoorbeeld bereid om meer risico te nemen dan op donderdag.

De psycholoog van de London School of Economics voerde samen met collega's een experiment uit waarbij proefpersonen een ballon op moesten blazen. Hoe groter de ballon, hoe meer geld ze zouden verdienen, maar als de ballon knapte, kregen ze niets. Gek genoeg, verschilden het per dag hoever mensen de ballon opbliezen.

"Vanaf maandag zagen we een dalende lijn in het risico dat mensen bereid waren te nemen door hoe groot ze de ballon durfden op te blazen," zegt Sanders in het AD. "Het laagste punt werd op donderdag bereikt, waarna de lijn richting vrijdag weer iets steeg.’’

De dag van de week heeft dus invloed op ons gedrag. "We zouden meer onderzoek moeten doen om het zeker te weten, maar we denken dat het zo zit: op maandag beginnen we vers aan de week. We zijn vol goede moed en kunnen de wereld aan, dus we durven risico te nemen. Langzaam wordt dat gevoel gedurende de week minder.’’ Tot het vrijdag wordt. "Dan willen we weer meer risico nemen. Het weekend komt eraan en we zijn losser. Dan zijn we eerder geneigd te denken ‘kan mij het schelen, doe maar’.’’

Ook in het echte leven is dit patroon terug te zien. Sanders keek bijvoorbeeld naar het aantal bankovervallen in de VS. "Die lijn van het risico nemen vind je hierin duidelijk terug. Op donderdag worden er minder bankovervallen gepleegd dan op bijvoorbeeld een maandag. Datzelfde geldt voor schietincidenten.’’

Zelfs bij het referendum over Schotse onafhankelijkheid in 2014 speelde de dag van de week een rol. "Het stemmen voor onafhankelijkheid kun je zien als het willen nemen van risico. Je geeft er de zekerheid van het oude vertrouwde voor op. In de dagen voorafgaand aan het referendum is gepeild of mensen voor onafhankelijkheid wilden stemmen of niet. Je ziet dat die percentages voor en tegen per dag verschillen.’’

Uiteindelijk werd het referendum op donderdag gehouden, de dag waarop we het minst bereid zijn om risico te nemen. "De uitslag kwam neer op een paar procenten verschil. Het zou best kunnen dat als het referendum op een andere dag gehouden was, de stemming net de andere kant op was gevallen.’’

Bron(nen):   AD