Het Engelse alfabet had vroeger 32 letters

Het westerse alfabet kent officieel 26 letters, maar dat is niet altijd zo geweest. Vroeger bestond het Engelse alfabet bijvoorbeeld uit 32 letters.

Uit misschien wel de belangrijkste taal ter wereld zijn 6 letters geschrapt, die bij nader inzien overbodig bleken.

Eth (ð)

Deze letter spreek je uit, zoals th in this of that

Wynn (ƿ)

De Wynn representeerde in het alfabet de w. Daarvoor nog werden er ook twee u's achter elkaar gebruikt om de w aan te duiden. Uiteindelijk werden die twee u's aan elkaar geplakt om de hedendaagse w te vormen. De naam 'double u' is wel gebleven.

Thorn (þ)

De Thorn is ook een soort ‘th’. Alleen wordt deze variant nauwelijks uitgesproken. Hij komt nog het meest in de buurt van de th in thought of thing.

Ash (æ)

In het oud-Engels is dit een korte klinker, een beetje zoals de a in cat. De Ash wordt nog steeds gebruikt in IJsland en Denemarken maar klinkt daar meer als de 'i' in fine.

Ethel (œ)

De Ethel is een combinatie van de twee klinkers o en e en klinkt een beetje als coil. De letter is afgeschaft toen men overstapte op de normale enkele klinkers, zoals a, e, i, o en u.

Yogh (ȝ)

De Yogh is eigenlijk de stille 'gh' zoals in though of daughter en werd eigenlijk gebruikt om een geluid achter in je keel aan te geven, zoals in het Schotse loch. Uiteindelijk moest de Yogh het veld ruimen voor de gh.

Bron(nen):   The Independent