“Kwart klimaatonderzoek veel te pessimistisch”

De aarde warmt op en dat is een groot probleem, maar het is ook weer niet zo groot als veel klimaatwetenschappers ons willen doen geloven. Dat zeggen althans twee andere klimaatwetenschappers. De reden voor de misrekening is dat de CO2-uitstoot minder hard oploopt dan tot nu toe werd gedacht.

Daarover schrijven twee Amerikaanse klimaatwetenschappers in vakblad Nature, meldt de Volkskrant. Zo schetst het IPCC bijvoorbeeld een scenario waarin de aarde tegen 2100 met vijf graden opwarmt, terwijl we bij huidig beleid afstevenen op een temperatuurstijging van drie graden. "Dat is nog steeds een rampzalige uitkomst," aldus de wetenschappers Zeke Hausfather van het Breakthrough Institute in Californië en Glen Peters van het centrum voor klimaatonderzoek Cicero in Noorwegen. "Maar het verschilt behoorlijk met 5 graden stijging. We kunnen geen genoegen nemen met 3 graden opwarming, maar we moeten ook goed nieuws niet negeren. De focus ligt nu te veel op de extremen, in plaats van op de meer waarschijnlijke middenwegen."

Ze zijn niet de enige die kritisch zijn op de geschetste doemscenario's. Roger Pielke jr. van de Universiteit van Colorado merkt op "dat niet valt te betwisten dat de werkelijke wereld en het hoogste scenario snel uiteenlopen." Detlef van Vuuren van de Universiteit Utrecht, die de CO2-uitstootscenario’s tien jaar geleden opstelde, ziet ook dat de werkelijkheid beter uitpakt dan verwacht. "Als je naar de ontwikkelingen kijkt, lijkt het hoogste scenario me niet meer zo heel waarschijnlijk," zegt Van Vuuren tegen de Volkskrant. "We komen steeds meer in het midden van de verwachting uit, en minder aan de bovenkant."

De wetenschappers benadrukken dat de aarde nog altijd met drie graden dreigt op te warmen, twee keer zoveel als beloofd. Maar ze vinden dat we het ook niet erger moeten maken dan het is. Dat kan leiden tot defaitisme, "omdat het probleem wordt voorgesteld als onoplosbaar en niet meer onder controle."

Bron(nen):   De Volkskrant