Vrouwelijke hersenen? “Hersenen zijn even sekseneutraal als het hart, de lever of de longen.”

Het gaat er regelmatig over. Hoe de hersenen van vrouwen anders werken dan die van mannen. Alleen: het is onzin.

“Neurowetenschappers weten dat hersenen niet in te delen zijn in ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’”, zegt Gina Rippon tegen De Morgen. De Britse professor neurobeeldvorming aan de Universiteit van Aston in Engeland schreef een boek over de kwestie.

Door gebrek aan kennis en seksisme ‘wemelt het van de misinterpretaties, statistische zwakheden, slordige methodes, cherry picking en vooroordelen die de interpretatie van studies kleuren. In 2017 verklaarde Google-ingenieur James Delamore dat vrouwen niet geschikt zijn als programmeur omdat ze daar biologisch niet voor zijn uitgerust.”

Maar de simpele feiten zijn anders. “We zien geen consistente fysieke verschillen. Geen enkele neurowetenschapper kan op basis van de scans zeggen: ‘Dit zijn de hersenen van een man.’ "

“Daphna Joel (Universiteit van Tel Aviv) analyseerde hersenscans van meer dan 1.400 mensen. Ze catalogiseerde fysieke details die eerder bij mannen of eerder bij vrouwen te zien waren. Maar slechts 6 procent van de mensen blijkt dan hersenen te hebben die je als ‘typisch mannelijk of ‘typisch vrouwelijk’ zou kunnen bestempelen. De meesten zijn een chaotische mix. Hersenen zijn dus even sekseneutraal als het hart, de lever of de longen. Als we verschillen zien, kunnen we ook weinig zeggen over wat dat zegt over karakter, talenten, gedrag. Er is  geen eenduidig verband tussen bepaalde hersenkenmerken en bijvoorbeeld introvert zijn. Ook weten we dus niet of een hersenverschil aangeboren is, of het resultaat van wat iemand al meemaakte of leerde.”

Waar ligt de verklaring voor verschillen in gedrag, sociale positie dan wel?

“Er zijn biologische verschillen en maatschappelijke. Zo zijn vrouwen vaker depressief en plegen mannen vaker zelfmoord. Is dat aanleg, omgeving of beide? De neurowetenschap lijkt aan te geven dat het complex tweerichtingsverkeer is en dat onze omgeving, opvattingen en veronderstellingen een grote rol spelen. Meisjes die altijd horen dat vrouwen slecht zijn in wiskunde, zullen mogelijk slechter presteren in wiskunde. 

Bron(nen):   De Morgen