‘Gek’ is vaker slachtoffer dan dader van moord

Veel mensen noemen iemand met een psychiatrische aandoening 'gek' en zien dat als synoniem voor 'gevaarlijk'. In Psycho en The Silence of the Lambs mag dat dan wel zo zijn, maar de realiteit is anders. Deze mensen hebben bijna 5 keer meer kans om het slachtoffer te worden van moord dan iemand uit de algemene bevolking. Als iemand met een psychiatrische stoornis een moord pleegt, wordt dat breed uitgemeten in de krant. Als hij er het slachtoffer van wordt, gebeurt dat veel minder. Mensen met een psychiatrische ziekte hebben al meer kans om te overlijden door suïcide en ongelukken. Uit Brits en Nederlands onderzoek bleek dat ze vaker het slachtoffer zijn dan dader van geweld, maar nu is ook nog bevestigd dat ze vaker het slachtoffer worden van moord. Dat toonden Zweedse en Amerikaanse onderzoekers aan die 615 moorden onder de loep namen die tussen 2001 en 2008 in Zweden werden gepleegd. De resultaten werden gepubliceerd in het BMJ. De kans om vermoord te worden was het grootst bij mensen die verslaafd waren aan alcohol en/of drugs (9 keer meer kans), maar ook bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen, depressies, angststoornissen en schizofrenie. De publieke opinie en het beeld dat in de media geschetst wordt, is niet alleen verkeerd, maar creëert 'gevoelens van onbehagen, angst en de wens naar sociale afstand en dat kan het risico op slachtofferschap vergroten', aldus de onderzoekers. Mensen met een psychiatrische aandoening leven vaker in onveilige buurten of zijn dakloos. Bovendien zijn ze zich als gevolg van hun ziekte soms minder bewust van de gevaren waaraan zij blootstaan.

Bron(nen):   The Independent  BMJ  NWO