Kale mensen en mannen met baarden lopen mogelijk extra risico

Waarom wordt de een een beetje verkouden en gaat de ander (bijna) dood aan het coronavirus? Weten doen we het niet, maar er komen wel vermoedens. Die worden mede gevoed door de grote verschillen in sterfte tussen vrouwen en mannen. Volgens Scientias lopen kale mensen en mensen met baarden extra risico.

Onderzoekers denken dat er mogelijk een verband bestaat tussen androgenen – ‘mannelijke’ hormonen, zoals testosteron – en COVID-19. “Het belangrijkste inzicht dat we hebben opgedaan is dat een overmatige activatie van androgenen mogelijk verband houdt met de kwetsbaarheid van patiënten voor SARS-CoV-2,” zegt onderzoeker Carlos Wambier tegen Scientas. “Dit komt omdat als het virus een cel binnengaat, de eerste stap een ‘beet’ is van een protease-enzym dat alleen wordt vervaardigd door de werking van androgene hormonen. De infectie veroorzaakt door SARS-CoV-2 lijkt te worden onderlegd door androgenen.”

Waar de onderzoekers nu achter zijn gekomen, is dat deze overmatige activiteit mannen mogelijk dus ook kwetsbaarder maakt voor het coronavirus. “Met andere woorden, het wetenschappelijke bewijs geeft ons reden om aan te nemen dat bebaarde, kale mannen mogelijk kwetsbaarder zijn voor COVID-19 dan anderen,” concludeert Wambier.