Korte antwoorden op de 5 belangrijkste virusvragen

Op weg naar 'het nieuwe normaal' zijn er 5 vragen waarop een antwoord zou moeten zijn.

Kun je het virus doorgeven als je niet ziek bent geweest?

Ja. Helaas kan dat. En dat maakt dit virus zo besemttelijk.

Kun je besmet raken door fijne druppeltjes in de lucht?

Ja. Helaas kan dat. Vandaar die zorg over hoesten en niezen. Hoe ver en hoe lang de besmetting in de lucht blijft hangen moet nog nader onderzocht, Misschien kan het virus zich ook verspreiden via de fijnere mist van waterdamp die we uitwasemen bij het praten, zingen of ademen. 

Ben je na een infectie immuun?

Niemand die het weet.

Kunnen kinderen hun ouders besmetten

Ja, Helaas dat kan. Kinderen worden minder ziek, maar kunnen de besmetting wel overdragen.

Hoe lang is iemand met Covid-19 besmettelijk?

 Tot drie weken na die eerste dag kan er nog virus te vinden zijn. De meeste mensen zijn na twee weken niet meer besmettelijk.