Wat je echt moet weten over R, het reproductiegetal

Sinds een paar weken denken we (bijna)allemaal te snappen. Maar dat is niet zo.

Zo denk je waarschijnlijk dat een R van 1.4 altijd beter is dan een R van 2.

Dat is niet zonder meer zo.

Kijk eerst nog eens naar dit plaatje

De conclusie lijkt simpel. Als R gelijk is aan 1, dan zijn er na vier ronden 3 anderen besmet. Als R echter 4 is, dan zijn het er 64. Veel erger toch?

Ja, maar het gaat om het begin. Als R gelijk is aan 1 in een situatie dat heel erg veel mensen besmet zijn, dan komen er dus bij iedere stap heel erg veel besmette mensen bij. Als R gelijk is aan 4 in een land, gebeid waar de besmetting bijna onder de knie is, dan komen er - aanvankelijk - helemaal niet zoveel besmette mensen bij.

Als de media melden dat R in Duitsland licht boven de 1 is, dan is dan vervelend, maar niet rampzalig. De weinige besmette mensen geven het virus door en weinige andere mensen.

Als R licht boven de 1 is in een land waar de besmetting volop woedt dan geven heel veel mensen de besmetting door aan heel veel andere mensen.