Vijfhonderd stoplappen

Die Zeit citeert uit een verzameling van 500 wetenswaardigheden, die nutteloos zijn, maar wel leuk om door de converstatie te mengen. Voorbeelden:

  • Als mannelijke honingbijen bij de paring hun hoogtepunt bereiken, ontploffen ze. Hun genitaliën blijven steken in het lijf van het vrouwtje om zodoende te verhinderen dat andere mannetjes ook met dat vrouwtje paren.
  • Het Saturnus-Apollo-programma, waarmee de Amerikanen de wedloop naar de maan begonnen en wonnen, werd geleid door 13 afdelingshoofden. Alle dertien waren hun carriere in de ruimtevaart begonnen in het Hitlers ruimetprogramma in Peenemünde.
  • Het celibaat - het seksverbod voor katholieke priesters - werd pas in de vierde eeuw ingesteld op de Synode van Elvira, toen de kerk al 4 eeuwen bestond. Echt serieus nageleefd werd het pas sinds het tweede concilie van Lateranen van 1139. Maar nog in de zestiende eeuw benoemden pausen hun kinderen zonder aarzelen tot kardinaal.
  • Veel talen kennen het woord 'amok'. Dat komt uit het Maleis. Daar geldt een gebruik om veel opium te gebruiken en dan onder het uitroepen van amok op omstanders in te steken.
  • Het gebruik om op Witte Donderdag de voeten van de Paus te kussen, moest tussen 1503 en 1513 worden opgeschort: de voeten van Paus Julius II zaten onder de syfilis-zweren.
  • Van het boek "De Alchimist" van Paulo Coelho werden aanvankelijk slechts 900 exemplaren verkocht. De uitgever nam daarom het boek uit de handel. Coelho zocht daarop een andere uitgever. In 1990 was de Alchimist het beste verkochte boek in Brazilië ooit. Daarna veroverde De Alchimist ook de wereld.

Bron(nen):   Die Zeit