Het is bewezen: vrouwelijke leiders loodsten hun land beter door de coronacrisis

Nieuw-Zeeland, Taiwan, Duitsland, Finland, allemaal landen met een vrouw aan het roer, die opvallend goed door de coronacrisis kwamen. Het patroon is nu ook bevestigd door onderzoek.

Onderzoekers analyseerden hoe leiders over de hele wereld reageerden aan het begin van de pandemie. In ongeveer 10 procent van de landen is een vrouw de baas. Om ondanks het geringe aantal vrouwen toch een goed beeld te krijgen is gekeken naar beleid en prestaties van vergelijkbare landen, die door mannen worden geleid.

De cijfers
Hongkong, waar een vrouw de baas is, telde 1056 besmettingen en 4 doden. In het vergelijkbare Singapore, geleid door een man, waren bijna 29.000 besmettingen en 22 doden. Noorwegen: vrouw de baas, ruim 8200 besmettingen en 233 sterfgevallen. In het vergelijkbare Ierland: man de baas, meer dan 24.000 besmettingen en 1547 doden. Taiwan, geleid door een vrouw: 440 besmettingen, terwijl er in het door een man geleide Zuid-Korea ruim 11.000 mensen besmet waren.

Na alle landen en hun coronacrisis te hebben bestudeerd, concluderen de onderzoekers dat vrouwelijke leiders beter presteren, vooral als het gaat om het aantal coronadoden. Dat verschil bleef zelfs overeind als een land werd vergeleken met de vijf landen, die er het meest op lijken. Alleen België was een uitzondering. Bij onze zuiderburen staat er een vrouw aan het roer, terwijl zowel het aantal besmettingen als het aantal doden relatief tot de hoogsten ter wereld behoren.

Nog een paar voorbeelden: Finland presteerde beter dan Zweden, Oostenrijk en Frankrijk. Duitsland beter dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en Bangladesh kende veel minder coronadoden dan de Filipijnen en Pakistan.

In door vrouwen geleide landen werd bij een significant lager aantal besmettingen besloten in lockdown te gaan. Mannelijke leiders wachtten daar langer mee.

Communicatieve vaardigheden
Uit eerdere studies bleek al dat vrouwen over het algemeen meer risicomijdend zijn dan mannen, maar in dit geval lijkt het erop dat ze wat de volksgezondheid betreft weliswaar risico's wilden vermijden, maar op het gebied van de economie juist bereid waren meer risico te nemen.

Vrouwen hebben volgens onderzoek een wat meer democratische en participerende leiderschapsstijl en betere communicatieve vaardigheden. Met andere woorden: ze zijn mogelijk meer bereid de adviezen van anderen mee te nemen in hun besluit. Wellicht heeft dat er eveneens mee te maken dat ze beter in staat waren om hun land door de crisis te loodsen.

Bron(nen):   Science Alert