Ook dieren kennen moraliteit

Moraliteit werd tot dusver als iets typisch menselijks gezien. In de Bijbel aten alleen Adam en Eva van de boom der kennis van goed en kwaad, en niet de dierlijke medebewoners van het Paradijs.
Steeds meer wetenschappers zien het anders: ook veel dieren hebben gevoel voor rechtvaardigheid en empathie, en weten precies wanneer hen onrecht is aangedaan. Een moreel gevoel zou ingebouwd zijn in de hersenen van zoogdieren, zodat ze (ondanks hun aangeboren agressie) ook prima kunnen samenwerken en in groepen leven.
Verscheidene onderzoeken naar dieren hebben deze gedachtegang bevestigd. Dominante wolven bijvoorbeeld laten zich weleens bij wijze van spel bijten door lager geplaatsten, die met een buiging hun excuses moeten aanbieden als het er toch te ruw aan toe gaat. Zulke complexe gedragingen zouden zonder een morele code niet mogelijk zijn.
Lees het stuk voor nog meer voorbeelden uit de dierenwereld.

Bron(nen):   Daily Telegraph