Tussen hartsvriendinnen en hangjongeren

Het wordt steeds makkelijker om te begrijpen wat onbegrijpelijk is: het gedrag van pubers. 
Time meldt de resultaten van weer een nieuw onderzoek met de MRi-scan, dat heeft getracht de verschillen in gedrag tussen jongens en meisjes tijdens hun pubertijd te verklaren. Die verklaring blijkt in de hersenen te zitten. 
Meisjes zijn beter voorbereid op sociale interactie van de ene mens met de andere. De hersens van jongens zijn in de pubertijd vooral geschikt om met groepjes om te gaan. En dat klopt met wat je ziet: meisjes hebben hartsvriendinnen, jongens hangen rond in groepjes.
Waarom de evolutie dat zo heeft veroorzaakt, is moelijk te zeggen. Maar ook daar gaan we nog wel achter komen.

Bron(nen):   Time