Het nut van vaders

De rol van vaders lijkt steeds kleiner te worden. Bij de verwekking zijn ze al bijna niet meer nodig. Dus wat is hun (toekomstig) nut? Dat is nog altijd groot, zegt de New Scientist.
Die grote rol spelen ze bij de opvoeding. Dochters die zonder vader opgroeiden worden vroeger geslachtsrijp en krijgen ook vaker een kind in hun tienerjaren. En jongens zonder vader zullen (gemiddeld) levenslang slecht kunnen omgaan met intimiteit en een lagere gevoel voor eigenwaarde hebben. Belangrijke verschillen dus.
Gabriella Gobbi vaan het  McGill University Health Centre in Montreal stopte muisjes zonder vader maar met moeder in kooitjes en meette allerlei afwijkende activiteiten in hersenfuncties en ook in gedrag. De volgende onderszoeksstap is die verschillen ook vaststellen bij mensen. Voorlopige conclusie: doe de vader nog niet weg.

Bron(nen):   New Scientist