Onderzoek: ‘Mensen met migratieachtergrond vaker voorstander streng coronabeleid’

In de Randstedelijke ziekenhuizen zouden relatief veel coronapatiënten liggen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat komt niet, zoals PVV-leider Geert Wilders zegt, doordat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. "Er bestaat geen verband tussen het spreken van de taal of kennis van de maatregelen én het krijgen van een infectie", zegt hoogleraar gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh.

"Het is een betreurenswaardig misverstand dat er een verband is tussen een gebrek aan kennis of spreken van de taal bij mensen met een migratieachtergrond én het krijgen van infecties", zegt Van den Muijsenbergh tegen RTL Nieuws.

Ze deed onderzoek naar de naleving en kennis van coronamaatregelen bij mensen met een lage sociaal-economische status en wel of geen migratieachtergrond. "Het viel ons juist op dat mensen met een migratieachtergrond vaker voorstander waren van een strenger beleid. Zij snapten dan bijvoorbeeld niet dat in andere landen mondkapjes wel verplicht waren en in Nederland niet", zegt Van den Muijsenbergh.

Haar onderzoek toont aan dat er andere redenen zijn waarom deze groepen de regels minder goed kúnnen naleven. "Ze wonen vaak in kleine, slecht geventileerde huizen en met meerdere mensen in een woning. Ook hebben ze vaker een baan waarbij ze niet thuis kunnen werken, kunnen ze zichzelf moeilijker beschermen of hebben ze posities waarin ze geen commentaar durven te geven over de al dan niet beschermende maatregelen. Al deze redenen zorgen ervoor dat zij een grotere kans hebben om besmet te raken."

Bron(nen):   RTL Nieuws