Nogmaals: dik zijn is gezond

Al eerder besteedde Welingelichte Kringen aandacht aan de mogelijkheid dat de grote aandacht voor overgewicht niet alleen een feitelijke en medische achtergrond hoeft te  hebben, maar ook een hype zou kunnen zijn, een modegril.
Newsweek
heeft voor de mogelijkheid deze week ruim aandacht. In een artikel wordt de vloer aangeveegd met de Body Mass Index, omdat dat een maatstaf is die niets meet. (Newsweek merkt als voorbeeld op dat sportheld Tony Romo, quarterback bij Dallas, een  BMI van 28.8 heeft en dus zwaar overgewicht zou hebben)
Maar er is meer. Een grote studie naar de relatie tussen overgewicht en vroegtijdige sterfte geeft aan dat die relatie er helemaal niet is. Misschien wel integendeel. De  National Center for Health Statistics studie vond geen reden om aan te nemen dat overgewicht of lichte obesitas leidt tot vroegtijdig sterven."Wat opmerkelijk is uit onze cijfers is dat overgewicht (een BMI van tussen de 25 en 29,9) de kans op sterfte licht verlaagt," zegt Katherine Flegal,die de studie uitvoerde.
Pas bij bij heel aanzienlijk overgewicht (BMI hoger dan 31) ontstaan gezondheidsrisico's van belang.
En dat iedereen dan beweert dat dik zijn zo ongezond is, hoe komt dat dan? Newsweek houdt het er op dat het deels een complot is (er zijn een hoop partijen die belang hebben bij de angst) en deels een gevolg van nakakelen.

Bron(nen):   Newsweek  Welingelichtekringen