SETI’s nieuwe aanpak: leven ‘buitenaardse wezens’ op aarde?

Het klinkt misschien niet als een vraag waar de top onderzoekers van het SETI-programma (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) en de Britse Royal Society doorgaans hun tijd mee verdoen, maar komende week is hij wel degelijk aan de orde.
Op de vijftigste verjaardag van het SETI programma, dat in die halve eeuw geen enkel resultaat heeft opgeleverd, zullen wetenschappers serieus gaan spreken over een scenario dat we maar wat vaak in science-fictionfilms hebben gezien: leven buitenaardse wezens hier samen met ons op aarde?
'We moeten af van het idee dat ET ons vage signalen uit de ruimte zou sturen en op zoek naar een nieuwe aanpak.' Paul Davies, een natuurkundige van de universiteit van Arizona, betoogt dat de sterkste aanwijzing voor het bestaan van buitenaards leven is om aan te tonen dat leven hier op aarde niet een keer, maar meerdere keren is ontstaan.
Volgens Davies moet er op aarde sprake zijn van een zogenaamde 'schaduw biosfeer', waarin op de meest vijandige plaatsen - in vulkanen, zoutmeren, woesijnzand - vreemde microben leven die een totaal andere levensvorm hebben dat zoals wij dat momenteel kennen. Davies' team onderzoekt momenteel de mogelijkheid dat er op plaatsen die hevig verontreinigd zijn met het gif arcenicum, beestjes zijn ontstaan die arcenicum op dezelfde manier gebruiken als gewone levensvormen fosfor gebuiken. Als een essentiele bouwsteen voor hun voortbestaan dus. 
Als totaal onbekende verschillende levensvormen op aarde kunnen ontstaan vergroot dat de mogelijkheden op het vinden van buitenaards leven, aldus Davies.

Bron(nen):   The Times